AZINNOVATIVTECHNOLÓGIÁK
KUTATÁSA,FEJLESZTÉSEÉS
ALKALMAZÁSAAKALÁSZOSGABONA
VERTIKUMMINŐSÉGIMUTATÓINAK
JAVÍTÁSAÉRDEKÉBEN
GINOP2.2.1-152016-000267
GINOP2.2.1-152016-000267pályázat
konzorcium
Vezető:
HódagroZrt.
Tagok:
GabonakutatóKft
SzegediSütödékKft
ElsőPestiMalom-SütőipariKft
NemzetiAgrárkutatásiInnovációs
Központ(NAIK)
AHódagroZrt.általvégzettrészfeladatok:
ajánlatifajtalistaalapjátjelentőkalászos
fajtakísérletek(búza,tritikálé)
újnövényvédelmitechnológiakidolgozása
levél-éskalászbetegségekellenaz
élelmiszerbiztonságfokozásaérdekében
újmagasbiológiaiértékű
vetőmagtermesztéstechnológiájának
kifejlesztése,újgabonafajtákI.ésII.
szaporulatifokúvetőmagjánakelőállítása
baromfiésszarvasmarhaetetésikísérletek
Eredmények
Búzafajtakísérletek–1.
Fajta
Átlagtermés
t/ha
Fehérje
%
Sikér
%
Minősítés
DONtoxin
mg/kg
rangsor
3év
átlagában
GKBagó 6,26 12,4 30,2 B1 -
11
GKBagó 5,48 13,3 27,4 B2 -
GKBagó 7,18 14,9 32,3 A2 0,71
GKBakony 6,71 12,9 31,2 B2 -
4
GKBakony 7,02 14,7 32,3 B1 -
GKBakony 6,26 14,9 34,4 A1 0,67
GKBerény 6,04 14,1 33,5 A2 -
6
GKBerény 8,04 14,8 31,6 B1 -
GKBerény 5,75 16,2 37,7 A1 0,67
GKKörös 6,71 13,1 30,8 B1/A2 -
3
GKKörös 6,98 13 26,8 B2/B1 -
GKKörös 6,52 13,2 26,8 B1 0,67
Betakarítás: 2017 2018 2019
Búzafajtakísérletek–2.
Fajta
Átlagtermés
t/ha
Fehérje
%
Sikér
%
Minősítés
DONtoxin
mg/kg
rangsor
3év
átlagában
GKArató 7,38 12,3 30 B1 -
1
GKArató 7,01 12,6 25 B2 -
GKArató 6,98 12,9 26,5 B2/B1 1,36
GKSzilárd 6,93 12,9 31,2 B1 -
9
GKSzilárd 6,54 11,7 22,7 B2 -
GKSzilárd 5,66 15 35,1 A1 1,01
GKÍgéret 6,26 12,4 30 B1 -
10
GKÍgéret 6,92 13,9 28,3 B2 -
GKÍgéret 5,87 14,1 31,3 A1 -
- - - - - -
7
GKFutár 7,26 14,8 33,0 A2 -
GKFutár 5,91 14,5 33,2 A1 0,87
Betakarítás: 2017 2018 2019
Búzafajtakísérletek–3.
Fajta
Átlagtermés
t/ha
Fehérje
%
Sikér
%
Minősítés
DONtoxin
mg/kg
rangsor
3év
átlagában
- - - - - -
8
GKPilis 7,14 14 29,2 A2 -
GKPilis 5,88 14,8 34 A1 1,22
- - - - - -
5
GKBékés 7,10 16,2 36,7 A1 -
GKBékés 6,20 15,7 36,6 A1 1,00
- - - - - -
2
GKCsillag 7,44 13,3 28,4 B1 -
GKCsillag 6,15 15,8 38,4 A1 1,00
Betakarítás: 2017 2018 2019
Tritikáléfajtakísérletek
Fajta
Átlagtermés
t/ha
Fehérje
%
Sikér
%
Minősítés
DONtoxin
mg/kg
rangsor
3év
átlagában
GKSzemes 5,81 12,5 - - -
2
GKSzemes 6,18 11,9 - - -
GKSzemes 6,30 13,5 - - -
GKMaros 6,04 11,3 - - -
1
GKMaros 6,48 12 - - -
GKMaros 6,07 13,5 - - -
- - - - - -
3
GKRege 5,96 11,9 - - -
GKRege 6,00 13,4 - - -
Betakarítás: 2017 2018 2019
GINOPAjánlatiFajtalistaösszesítő2017-2019.
Intenzív
termesztéstechnológia
Félintenzív
termesztéstechnológia
Őszibúza Őszitritikálé Őszibúza
Őszi
tritikálé
GKArató GKKörös GKMaros GKSzilárd GKBakony GKRege
GKBerény GKCsillag GKMaros GKFutár GKPilis GKRege
GKArató GKKörös GKSzemes GKBakony GKBékés GKRege
2017. 2018. 2019. évekeredményeialapján
OrszágosGKkalászosokfajtabemutató
Batida,2019
Kalászvédelmitechnológia
2019.évieredményei–1.
Fajta Fúvóka
Gombaölő
szerneve
DON
mg/kg
GkÍgéret
TeejetDuo Cherokee 1,46
TeejetDuo Prosaro 2,00
TeejetDuo Don-Q 1,37
TeejetDuo Soleil 0,92
JohnDeer Cherokee 0,82
JohnDeer Prosaro 0,87
JohnDeer Don-Q 0,81
JohnDeer Soleil 0,74
Kalászvédelmitechnológia
2019.évieredményei–2.
Fajta Fúvóka
Gombaölő
szerneve
DON
mg/kg
GkBagó
TeejetDuo Cherokee 1,32
TeejetDuo Prosaro 1,87
TeejetDuo Don-Q 1,23
TeejetDuo Soleil 0,89
JohnDeer Cherokee 0,80
JohnDeer Prosaro 0,85
JohnDeer Don-Q 0,77
JohnDeer Soleil 0,68
Kalászvédelmitechnológia
2019.évieredményei–3.
AkísérletiadatokalapjánaJDfúvókávalkezelt
parcellákmindennövényvédőszervonatkozásában
jobberedményeketmutattak,mintaTeejetDuo
fúvókákkalkezeltterületek.Abúzafajtákközüla
toklászoskalásztípussalrendelkezőGkBagó
bizonyultkevésbéfogékonynakafuzárium
fertőzésselszemben.
Anövényvédőszereketösszehasonlítvaazújonnan
kísérletbebevontSoleilkészítménnyelkezelt
parcellákmintáibólmutattukkialegalacsonyabb
DONtoxinszintet.
Baromfietetésikísérletek
2017-2019
Tritikálé Szója Kontroll
Értékesítési
átlagsúly
(kg/db)

2,65+8,2%
2,62+6,9% 2,45
Fajlagos
takarmány
felhasználás
(kg/kg)
1,62+0,62% 1,72-5,52% 1,63
Brojlerindex 384,30+12,93% 359,16+5,59% 340,31
Összetétel Indító I. táp
Indító II.
táp
Nevelő I.
táp
Nevelő II.
táp
Befejező
táp
Takarmánybúza(%) 35,70 35,70 30,30 29,90 26,95
Tritikálé(%) 20,00 20,00 24,00 24,00 25,00
Szójabab(%) 1,00 3,00 5,00 8,00 10,00
Takarmánycirok(%) 2,00 2,00 5,00 7,00 11,00
Fullfatszója(%) 7,70 5,70 6,50 5,90 5,50
Extraháltszójadara(%) 24,70 24,70 18,90 12,10 8,70
Extraháltnf.dara(%) - - 2,00 4,00 4,20
Zsírpor(%) 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00
Takarmánymész(%) 1,40 1,40 0,80 0,60 0,15
Indítópremix(%) 2,50 2,50 - - -
Nevelőpremix(%) - - 2,50 2,50 -
Befejezőpremix(%) - - - - 2,50
100 100 100 100
Az új típusú brojlercsirke takarmánykeverék összetétele
Megtakarítás vagy többletérték forintosítása
Mennyiség
(kg/db)
Rotációnként
össztömeg(kg)
Éves
össztömegkg
Értékesítési
átlagárFt/Kg
Éves
többletbevétel
(Ft)
Értékesítési
átlagsúlytöbblet
0,2 22000 110000 245 26.950.000
Mennyiség
kg/kg
Rotációnkénti
megtakarításkg
Éves
megtakarítás
Súlyozott
átlagtápár
(Ft/kg)
Éves
megtakarítás
Fajlagos
takarmány
megtakarítás
0,01 2970 14850 88,48 1.313.392
Mindösszesen(Ft)
28.264.000
Tejtermelőszarvasmarhaállományetetésikísérlet
(2018-2019)
Kísérleticsoport Kontrollcsoport
Egyedszám(db) 179 173
Tejkg 36,99 35,51+1,48kg
Zsír% 3,35 3,42-0,07%
Fehérje% 3,31 3,25+0,06%
Tejcukor% 4,89 4,90
Sejtszámezer/ml 370 303
Karbamidmg/dl 27,66 28,75
Vemhességeredményessége 434/108 409/84
Termékenyítéseredménye% 24,88 20,534,35%